consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org


O Instituto Camões e a proxección internacional da cultura e a língua portuguesa

DATOS DO EVENTO

O Instituto Camões e a proxección internacional da cultura e a língua portuguesa
Encontro Festlatino 2012
AS LINGUAS E CULTURAS PENINSULARES E A SÚA PROXECCIÓN INTERNACIONAL.
Martes, 3 de abril de 2012

autores

Servizos