consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

O compromiso como posición no campo cultural. Luís Seoane no campo cultural galego. Cultura e compromiso.

DATOS DO EVENTO

O compromiso como posición no campo cultural. Luís Seoane no campo cultural galego. Cultura e compromiso
Congreso Internacional Luís Seoane. Galicia-Arxentina: unha dobre cidadanía
do 6 ó 9 de abril de 2010

autores

Servizos