consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org


ARTE CONTEMPORÁNEA EN GALICIA 2012. O ESTADO DA CUESTIÓN NO SECTOR.
xornada | Xoves 12, venres 13, mércores 18, xoves 19 abril 2012 ás 17:00h
Información
PROGRAMA

xoves 12 abril_CREACIÓN: Artistas

venres 13 abril_INTERMEDIACIÓN: Comisariado / Crítica / Formación

mércores 18 abril_INSTITUCIÓNS: Espazos / Programacións / Xestións

xoves 19 abril_MERCADO: Coleccionismo / Feiras / Galerías

Todos os días ás 17:00 h

Cada sesión distribuirase como segue:

17:00 h. Presentación de participantes e introdución aos temas da sesión.

17:30 h. Intervencións de cada un dos catro participantes.

19:30 h.Coloquio e debate.A Sección de Creación e Artes Visuais Contemporáneas do Consello da Cultura Galega organizou ao longo dos tres últimos anos, 2009-2011, unha serie de xornadas: Arte + Espazo Público, Arte + Grandes Eventos e Arte + Narrativa Gráfica, contando coa participación de numerosos profesionais de ámbitos e procedencias xeográficas diversas.
No seu labor de difundir a actividade artística que acontece en Galicia, esta Sección apostou tamén, en xuño de 2010, pola creación dun soportal na internet, ATALAIA (www.culturagalega.org/atalaia) co obxectivo de converterse nun arquivo e base de datos de referencia que permita, tamén, seguir a actualidade do sector.
Nestas alturas de 2012, consideramos que é tempo de centrar o foco dentro de Galicia. Analizar o estado da cuestión e dar a palabra a persoas representativas que exercen como artistas, comisarios, críticos, docentes, galeristas, coleccionistas, xerentes cul¬turais, programadores institucionais, etc., que tentan traballar para que a contemporaneidade estética teña dinamismo nas súas diferentes canles e non sexa allea aos nosos sinais de identidade e ao diálogo co mundo actual.
Os diferentes axentes do sector propoñen, demandan, reciben ou xestionan a posta en marcha de proxectos de características moi diversas (desde unha exposición ata a realización dunha feira, unha iniciativa editorial ou a presenza e tratamento nos medios de comunicación, o labor dunha galería privada ou dunha institución pública), mais o grao de consi¬deración e resposta social non semella satisfactorio ou proporcional ao que se está a ofrecer. Mesmo o mapa dos centros e espazos para a arte en Galicia ofrece expectativas de futuros incertos, ben pola dimensión errática dalgúns novos proxectos, ben polos riscos de continuidade que están a correr outros xa existentes e, no seu conxunto, tamén polas dificultades de acción e implicación que teñen moitos profesionais para desenvolver as súas traxectorias. Quen máis, quen menos, pode achegar estas sensacións contrastadas a miúdo en encontros dispersos, xuntanzas esporádicas e informais entre profesionais das diversas disciplinas e con puntos de vista ben diferentes. Conversas das que se poderían extraer preguntas como as seguintes:

- O eido da arte contemporánea en Galicia vai por un camiño afastado e alleo á sociedade á que proclama destinar as súas ideas e realizacións?
- Como se analizan e asumen as responsabilidades que teñen cada un dos diferentes gremios do sector?
- É posible -ou utópico- contemplar o sector como un sector cohesionado e representativo da pluralidade de ideas e actitudes das persoas que o constitúen?
- Existe unha voz propia, consen¬suada, que se faga notar como colectivo no eido social, cultural e económico de Galicia? Ou, pola contra, o panorama resú¬mese como unha fragmentación dos intereses individuais ou gremiais, para chegar a unha conclusión tipo “todos con todos e contra todos”?
- En 2008, no estado español, creouse o Instituto de Arte Contemporáneo (IAC) no que están representadas diversas asociacións que constitúen o sector artístico estatal, sería posible e pertinente chegar á creación dun organismo semellante en Galicia? Ou os intereses e as prioridades son outras e ben diferentes?
- Nestes momentos que corren e os que virán, é hora de actualizar o plano de situación? A que novas res¬postas podemos chegar diante das preguntas dos “que, quen, como, cando, onde, por que e para que?”

Desde as súas características de observatorio, análise e asesoría, a Sección de Creación e Artes Visuais Contemporáneas, como grupo de traballo pertencente ao Consello da Cultura Galega, propón a realización dunhas xornadas para reflexionar e debater sobre o estado actual da arte contemporánea en Galicia segundo os contidos e metodoloxía que presentamos a continuación e que se desenvolverán os días 12 e 13, 18 e 19 de abril.
presentacion e primeira parte da 1ª sesión / CREACIÓN: Artistas
Data de celebración: 2012-04-12 17:00:00
2ª parte CREACIÓN: Artistas
Data de celebración: 2012-04-12 19:00:00
2ª sesión / INTERMEDIACIÓN: Comisariado / Crítica / Formación
Data de celebración: 2012-04-13 17:00:00
3º Sesión | INSTITUCIÓNS: Espazos / Programacións / Xestións
Data de celebración: 2012-04-18 17:00:00


4ª sesión / MERCADO: Coleccionismo / Feiras / Galerías
Data de celebración: 2012-04-19 17:00:00
Documentos

5f464f_artecontemporanea2012.jpg
Hemeroteca
18-04-2012
Concluíron as Xornadas de análise e debate sobre o estado da cuestión da Arte Contemporánea en Galicia
Ficha técnica
Coordinación
» Seve Penelas
» Natalia Poncela
» María Luísa Sobrino
Participante
» Nuria Blanco
» Xosé Manuel Buxán
» Mar Caldas
» Ángel Cerviño
» Pedro de Llano
» Juan De Nieves
» Suso Fandiño
» Juan Carlos Fernández
» Camilo Franco
» Marta García-Fajardo
» Silvia Longueira
» Federico López
» Iñaki Martínez
» Loreto Martínez
» Asunta Rodríguez
» Miguel Anxo Rodríguez
» Sofía Santos
» Miguel von Hafe
Organización
» Sección de Creación e Artes Visuais Contemporáneas
Lugar de celebración
Salón de actos do Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202