consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org


Arte + Narrativa Gráfica
xornada | 24 de novembro no Consello da Cultura Galega
Información
Ao longo do século XX, o ser humano achegou á bagaxe creativa da especie dous únicos novos códigos artísticos plenamente desenvolvidos: o cine e o cómic. Con certos elementos gramaticais en común, a súa sintaxe é, non obstante, moi diferente. A banda deseñada fixo da elipse narrativa, tanto textual como visual, celme e esencia da súa estrutura, e converteuse na máis elíptica das linguaxes manexadas polo home ata o momento. Nestes máis de cen anos, este medio depurou ferramentas expresivas altamente sofisticadas, cunha abraiante capacidade de suxestión e unha formidable potencia de penetración cultural e evolucionou en tres vías ben diferenciadas -e, en certo modo, neste século XXI, concorrentes-: europea, norteamericana e asiática.

España, a partir dos ano 70, e Galicia, a partir dos 90, teñen un lugar destacado no panorama globalizado do cómic. O colectivo multixeracional de artistas, autoras e autores que acadan recoñecemento e ven a súa obra difundida en numerosos países e linguas é máis que significativo.

A crítica teórica e a investigación universitaria sobre o cómic, a través de teses e traballos de doutoramento, comunicacións e informes en congresos, así como a publicación de ensaios e estudos en medios especializados, levan moito tempo sendo abondosas, fondas e rigorosas en Francia, Italia, Alemaña, Estados Unidos, Xapón, etc. O desequilibro existente, tanto en Galicia coma no resto de España, entre tan potente e importante actividade creativa e tan exigua achega teórica ten que ser corrixido.
Presentación Arte + Narrativa Gráfica
Data de celebración: 2011-11-24 09:00:00


El comic en la cultura visual contemporánea: de medio de masas a la narración gráfica actual
Data de celebración: 2011-11-24 10:30:00

Ricardo Anguita Cantero Miguelanxo Prado

El arte de contar. Originalidad y peculiaridades del relato en viñetas
Data de celebración: 2011-11-24 12:00:00

Antonio Altarriba Miguelanxo Prado

La unicidad del lenguaje expresivo de la historieta
Data de celebración: 2011-11-24 17:00:00

Juanjo Guarnido Miguelanxo Prado

A historieta galega: da conciencia politica á conciencia artística
Data de celebración: 2011-11-25 18:00:00

Miguelanxo Prado Gemma Sesar


Documentos

d68088__MG_2116.JPG
b7007c__MG_2124.JPG
e10824__MG_2127.jpg
59e8d7__MG_2128.jpg
7cce10__MG_2130.JPG
7af788__MG_2133.jpg
eafdcc__MG_2147.jpg
26b9a9__MG_2154.jpg