consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org


O século de Xelmírez
congreso | 18, 19 e 20 de novembro de 2010
Información
O arcebispo compostelán Diego Xelmírez é unha das figuras clave da historia de Galicia, e sen dúbida foi tamén un dos protagonistas do decorrer histórico do século XII hispánico. O Congreso O século de Xelmírez pretende deitar un outro ollar sobre os camiños que abriron as renovadoras iniciativas xelmirianas nos diversos ámbitos en que actuou, desde a política e a Igrexa ata as artes e as letras. Para tal fin, co gallo do ano xacobeo e nas portas do noveno centenario da coroación de Afonso Raimúndez como rei de Galicia na catedral de Santiago no ano 1111, o Consello da Cultura Galega convoca un escol de especialistas nos distintos ámbitos en que as empresas de Xelmírez deixaron unha inmorredoira pegada.
As relações entre as sedes de Braga e Compostela e os primórdios da formação do Reino de Portugal
Data de celebración: 2010-11-18 00:00:00

Luís Carlos AmaralEl papado en el tiempo de Xelmírez. Constancia y variación
Data de celebración: 2010-11-18 00:00:00

Klaus HerbersDiego Xelmírez et les courants de la politique ecclésiastique de son temps
Data de celebración: 2010-11-18 00:00:00

Ludwig VonesLa pintura románica en el Antiguo Reino de Aragón: intercambios estilísticos e iconográficos
Data de celebración: 2010-11-18 00:00:00

Carmen LacarraInauguración do congreso O Século de Xelmírez
Data de celebración: 2010-11-18 00:00:00

Francisco Díaz-Fierros Fernando López Alsina Henrique Monteagudo Ramón Yzquierdo PerrínDiego Xelmírez e o trono de Hispania. A coroación real do ano 1111
Data de celebración: 2010-11-18 11:30:00

Ermelindo Portela SilvaArtes suntuarias bizantinas y europeas en el siglo XII: aspectos iconográficos y litúrgicos
Data de celebración: 2010-11-19 00:00:00

Ángela FrancoDiego Xelmírez e os inicios do románico en Galicia
Data de celebración: 2010-11-19 00:00:00

Ramón Yzquierdo PerrínJaca, Toulouse, Conques e Roma: as pegadas das viaxes de Diego Xelmírez na arte románica compostelá
Data de celebración: 2010-11-19 00:00:00

Manuel CastiñeirasPresentación de Gallaeciae Monumenta Historica
Data de celebración: 2010-11-19 00:00:00Diego Xelmírez e as raíces do Liber Sancti Jacobi
Data de celebración: 2010-11-19 16:30:00Nas orixes da lírica galego-portuguesa
Data de celebración: 2010-11-19 17:30:00

Henrique Monteagudo

Las reformas del siglo XII y su vertiente lingüística
Data de celebración: 2010-11-20 10:30:00

Roger WrightLa Historia Compostelana en el panorama de la historiografía latina medieval
Data de celebración: 2010-11-20 12:00:00

Emma Falque
Ficha técnica
Lugar de celebración