consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

Arquivo Sonoro de Galicia ir a web propia

publicacións / 1 a 21 de 21 /

2012
Publicación
Filgueira Valverde
Xosé Filgueira Valverde/
2012
Publicación
Ánxel Fole
2012
Publicación
Otero Pedrayo e os Médicos
2012
Publicación
Recital antolóxico da poesía galega
Eduardo Blanco Amor/
2012
Publicación
Coroación poética de Ramón Cabanillas
Paulino Pedret Casado/
2012
Publicación
Homenaxe a Noriega Varela
2012
Publicación
Avilés de Taramancos
Antón Avilés/
2012
Publicación
Xaquín Lorenzo
Xaquín Lorenzo/
2004
Acta
Actas dos encontros O Son da Memoria
Cristina Pujales/
1998
Publicación
Rafael Dieste
1998
Publicación
Ramón Cabanillas
1996
Publicación
Álvaro Cunqueiro
Álvaro Cunqueiro/
1996
Publicación
Celso Emilio Ferreiro: Entrevista
Celso Emilio Ferreiro/
1996
Publicación
Orixe e formación da cidade de Ourense
Xesús Ferro Couselo/
1995
Publicación
Ramón Suárez Picallo e Ramón Otero Pedrayo en América. II
Ramón Suárez Picallo/
1994
Publicación
Ramón Piñeiro: Ingreso na Real Academia Galega
Ramón Piñeiro/
1994
Publicación
Homenaxe a don Manuel Meilán
Manuel Meilán/
1992
Publicación
Eduardo Blanco Amor en América (I)
Eduardo Blanco Amor/