consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

Arquivo Sonoro de Galicia web

eventos


PRESENTACIóN

ENCONTRO

V Encontro o son da memoria
27 de abril de 2012

ACTIVIDADE INSTITUCIONAL

As Nosas Voces
31 de decembro de 2011

CICLO

PUBLICACIóN

Ramón Otero Pedrayo
1 de xaneiro de 1998

libros

2012
publicación
Filgueira Valverde
Xosé Fernando Filgueira Valverde /
2012
publicación
Ánxel Fole
Ánxel Fole /
2012
publicación
Otero Pedrayo e os Médicos
Ramón Otero Pedrayo /
2012
publicación
Recital antolóxico da poesía galega
Eduardo Blanco Amor /
2012
publicación
Coroación poética de Ramón Cabanillas
Paulino Pedret / Aquilino Iglesia Alvariño / Ramón Otero Pedrayo /
2012
publicación
Homenaxe a Noriega Varela
Ramón Otero Pedrayo /
2012
publicación
Avilés de Taramancos
Antón Avilés de Taramancos /
2012
publicación
Xaquín Lorenzo
Xaquín Lorenzo Fernández /