Materiais

Os materiais xerados polas actividades de dinamización lingüística realizadas en Galicia constitúe, dentro dos fondos do CDSG, un conxunto único, tanto pola súa especificidade como pola súa heteroxeneidade.

Con todo, a súa valía non reside só no que este fondo ten de mostra histórica, senón tamén no apoio documental que pode representar para todos aqueles profesionais que estean a planificar campañas ou iniciativas de dinamización en ámbitos sociais similares.

Nesta sección achegamos unha mostra de materiais xerados nos SNL galegos en iniciativas destinadas a incidir nos usos e actitudes lingüísticas de diferentes colectivos sociais.

Ámbito educativo

Ámbito socioeconómico

Ámbito universitario

Lecer e tempo libre

Nadal e Ano Novo

Novas tecnoloxías

Presentación do servizo

Publicacións periódicas

Sanidade

Outros

 

 

 


créditos