Materiais

Desde....a. A Coruña: PME 2005/2006

Tipo de material: políptico
Organismo: Universidade da Coruña, Servizo de Normalización Lingüística
Ano: 2005
Destinatarios: estudantes estranxeiros que se acollen aos programas de mobilidade estudiantil da UDC
Características: o obxectivo deste políptico informativo é achegar os estudantes estranxeiros da Universidade á situación lingüística na que se atopan ao estaren en Galicia, e presentarlles algúns datos básicos sobre o galego para fomentar o seu interese pola lingua e a diversidade cultural.

descarga

<volver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 créditos