Materiais

Galego en liña

Tipo de material: alfombriña para o rato
Organismo: Universidade de Vigo, Área de Normalización Lingüística
Ano: 2004
Destinatarios: comunidade educativa da UV
Características: alfombriña para o rato distribuída como parte da campaña de promoción de Galego en liña (http://www.galegoenlinna.uvigo.es) como ferramenta para o asesoramento lingüístico.

descarga

<volver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


créditos