Guía da lingua

Esta guía foi deseñada co ánimo de converterse en ferramenta útil de traballo para todos aqueles técnicos/as de normalización lingüística que están a traballar na planificación e dinamización do noso idioma. Nela achegamos os principais datos de contacto de diferentes entidades (servizos de normalización lingüística, centros de estudos galegos no exterior, institucións, asociacións ou entidades internacionais) relacionadas co ámbito da investigación, a planificación e a promoción das linguas minorizadas.

Para acceder á información, poñemos ao seu dispor a seguinte aplicación (guia.zip), onde poderá facer buscas libres nos diferentes campos ou seleccionar as entidades segundo a súa tipoloxía.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


créditos