Documentos internos

Neste espazo ofrecemos unha selección de documentos inéditos xerados no traballo interno dos diferentes servizos de normalización lingüística existentes no país.

Esta tipoloxía documental, de difícil acceso a través das canles habituais de distribución, permite coñecer a intrahistoria do labor normalizador e ao tempo, sérvelles de guía e modelo aos técnicos/as de normalización lingüística que teñen que elaborar os seus propios estudos sociolingüísticos internos, memorias anuais de actividades ou proxectos de campañas de dinamización.

Convenios

Estudos sociolingüísticos internos

Memorias anuais

Memorias de actividades específicas

Outra documentación

 

 

 

 

 

 

 

 

 


créditos