INICIO BOLETÍNS MEDIATECA DIRECTORIO  
 

cdsg@consellodacultura.org
Tel: +34 881995146 / +34 881995142

Untitled Document
Busca no noso web:
 


  Inicio
--------------

Nós

Obxectivos
Membros
Fondos
Publicacións
--------------
Información
Convocatorias
Lexislación
Congresos
Investigación
Dinamización
---------------
Contacto
Consultas
Suxestións
Enderezo

Está en: Publicacións

O CDSG posúe desde 1998 a súa propia liña editorial, que inclúe tanto publicacións periódicas, boletíns e actas de congresos, como outras publicacións puntuais relacionadas con algún aspecto concreto do proceso normalizador.

Ademais, a Sección de Lingua do CCG edita tamén diversos ensaios e informes relacionados coa Sociolingüística galega.

A seguir ofrecémoslle unha listaxe completa de todas estas publicacións.

DISPOÑIBLES PARA DESCARGA

( 2011 ) Loia. Estudo crítico


( 2011 ) Loia. Edición facsimilar


( 2010 ) Toponimia e cartografía


( 2010 ) Ditame do CCG sobre as “Bases para a elaboración do decreto do plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia”


( 2009 ) A lingua das novas


( 2009 ) Análise da acción de política lingüística desde o goberno galego nos últimos catro anos e propostas para a vindeira lexislatura


( 2009 ) Sociedades plurilingües: da identidade á diversidade


( 2009 ) Proposta institucional do CCG sobre a lingua galega


( 2008 ) Situación do ensino da lingua e da literatura galega na Educación Secundaria Obrigatoria


( 2008 ) Papés d’emprenta condenada: a escrita galega entre 1797 e 1846 (I)


( 2008 ) Lingua, sociedade e medios de comunicación en Galicia


( 2008 ) Perspectivas sobre a oralidade


( 2008 ) A lexicografía galega moderna: recursos e perspectivas


( 2007 ) Na nosa lyngoage galega : a emerxencia do galego como lingua escrita na Idade Media


( 2006 ) Traballos presentados nos V Encontros para a Normalización Lingüística


( 2006 ) Gramática do idioma galego por M. Lugrís Freire (edición facsímile)


( 2006 ) Lingua e territorio


( 2005 ) A sociedade galega e o idioma. A evolución sociolingüística de Galicia (1992-2003)


( 2004 ) A lingua galega: historia e actualidade. Volume I


( 2004 ) A lingua galega: historia e actualidade. Volume II


( 2004 ) Norma lingüística e variación. Unha perspectiva desde o idioma galego


( 2004 ) A lingua galega: historia e actualidade. Volume III


( 2004 ) A lingua galega: historia e actualidade. Volume IV


( 2003 ) Metodoloxía do traballo terminográfico puntual en lingua galega


( 2003 ) A estandarización do léxico


( 2003 ) A nosa fala: bloques e áreas lingüísticas do galego


( 2003 ) O proceso de normalización do idioma galego (1980-2000). Volume III: Elaboración e difusión da lingua


( 2002 ) Actas dos IV Encontros para a Normalización Lingüística


( 2002 ) O proceso de normalización do idioma galego (1980-2000). Volume II: Educación


( 2002 ) A aprendizaxe da lingua galega no ensino non regrado de adultos


( 2002 ) O proceso de normalización do idioma galego (1980-2000). Volume I: Política lingüística: análise e perspectivas


( 2002 ) Dialectoloxía e léxico


( 2001 ) Guía da lingua galega. Centros e servicios


( 2000 ) Receptividade do galego na liturxia


( 1999 ) Dereitos Lingüísticos


( 1994 ) Informe sobre o topónimo A Coruña


 

NON DISPOÑIBLES PARA DESCARGA

( 2001 ) Boletín do Arquivo de Planificación e Normalización Lingüística núm. 2


( 2001 ) Boletín do Arquivo de Planificación e Normalización Lingüística núm. 3


( 2000 ) Actas dos III Encontros para a Normalización Lingüística


( 2000 ) Boletín do Arquivo de Planificación e Normalización Lingüística núm. 1


( 1999 ) Boletín de sumarios


( 1999 ) Consello da Cultura Galega [despregable]


( 1999 ) Actas dos II Encontros para a Normalización Lingüística


( 1998 ) Boletin do Arquivo de Planificación e Normalización Lingüística núm. 0


( 1998 ) Peza de apoio [despregable]


( 1997 ) O futuro da lingua. Elementos sociolingüísticos para un achegamento prospectivo da lingua galega


( 1997 ) Vender en galego. Comunicación, empresa e lingua en Galicia


( 1996 ) Publicidade e lingua galega. Os consumidores ante o uso do galego na comunicación publicitaria e nas relacións comerciais


( 1995 ) A lingua galega en Cuba


( 1994 ) A lingoaxe e as língoas: discurso lido o día 25 de novembro de 1967 na súa recepción pública, por Ramón Piñeiro López e resposta de Domingo García-Sabell


( 1992 ) A reivindicación da lingua galega no Rexurdimento
(1840-1891)


( 1992 ) A lingua do alumnado e profesorado nas franxas occidentais de Asturias, León e Zamora


( 1991 ) Proposta que presenta o Consello da Cultura Galega ó Ministerio de Educación e Ciencia [informe]


( 1990 ) Sobre a situación da lingua (informe)


( 1989 ) O idioma da Igrexa en Galicia


( 1988 ) O galego na universidade


( 1987 ) A Igrexa e a lingua galega: ensaio


( 1987 ) O galego no ensino público non universitario


 

 

 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Para consulta en sala e asesoramento sociolingüístico:
Centro de Documentación Sociolingüística do Consello da Cultura Galega
Biblioteca de Galicia – 1º andar
Cidade da Cultura de Galicia
Santiago de Compostela
Teléfonos :  881995146 /  881995142
Enderezo electrónico: cdsg@consellodacultura.org

 

  Para envíos postais:

Centro de Documentación Sociolingüística
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
15975 Santiago de Compostela
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  http://www.consellodacultura.org
Pazo de Raxoi, 2º andar, 15705 Santiago de Compostela, A Coruña
Telf: +34 981 957202 / Fax: +34 981 957205
Aviso LegalWarning: Unknown: 1 result set(s) not freed. Use mysql_free_result to free result sets which were requested using mysql_query() in Unknown on line 0