Arquivo da
Emigración Galega
Cidade da Cultura de Galicia
Edificio da Biblioteca de Galicia, 1º andar
Monte Gaiás, s/n. CP 15707
Santiago de Compostela
aemigracion@consellodacultura.org
Tel: +34 881 995 143 | +34 881 995 148
Fondos Estatísticos

Para achegarse cuantitativamente aos movementos migratorios, o AEG conta cunha sección propia de fontes estatísticas na que se pretende recompilar as principais series editadas por organismos oficiais.

 • Dentro destes fondos cómpre destacar as fontes directas sobre os movementos migratorios, que comprenden as estatísticas sobre emigración publicadas, como as seguintes:

  • Estadísticas de la Emigración e Inmigración de España, realizadas polo Instituto Geográfico y Estadístico (1882-1911)

  • Boletín del Consejo Superior de la Emigración (1909-1934)

  • Estadísticas de Pasajeros por Mar (1912-1956)

  • Estadísticas de Emigraciónpublicadas polo Ministerio de Traballo (1946-1963) 

  • Estadísticas de Emigración Española Asistida(1962-1975)

  • Diferentes memorias e documentación do Instituto Español de Emigración, como osAnuarios de Migraciones, memorias anuais de actividades,Atlas de Emigración, etc.

 • Con respecto á inmigración consérvanse as Estadísticas de Permisos de Trabajo a Extranjeros.

 • Este fondo comprende tamén as diferentes series estatísticas sobre a poboación española e galega e os movementos demográficas.

 • Da etapa pre-estatística existen:

  • Edicións facsimilares das veciñanzas da Coroa de Castela de 1591
  • Censo Ganadero de la Corona de Castilla (1752)
  • Censo de Campoflorido de 1712
  • Censo de Población do Marqués de la Ensenada (1752)
  • Censo de Floridablanca (1787)
  • Censo de Godoy (1797)
 • Da etapa estatística consérvanse:

  • Censo de 1887 e os censos de 1940, 1950, 1960, 1970, 1981 e 1991

  • Tamén poden consultarse, entre outras, as Estatísticas do movemento natural da poboación, desde 1975 ata 1995, a Enquisa de Poboación Activa de 1974 a 2003 ou a Enquisa Sociodemográfica de 1991.

 • Igualmente, o AEG ofrece a posibilidade de consultar as serie estatísticas editadas por organismos internacionais como a OCDE, SOPEMI e Eurostat.

DESTACADOS
Campaña de recollida das coleccións particulares dos nosos emigrantes
Entre Arxentina e Galicia, máis de 1600 cartas para coñecer as relacións de Seoane cos intelectuais das súas dúas patrias.
publicacions
Galicia en Cuba. Lingua, Rosalía, loitas (2014)
Xosé Neira Vilas /
Ver todas
Últimas NOTICIAS
18/03/2014
O CCG compila tres obras de Xosé Neira Vilas no volume “Galicia en Cuba”
17/03/2014
O CCG presenta “Galicia en Cuba”, un volume que compila tres obras de Neira Vilas
30/01/2014
Villares reinvidica ao Seoane que "conectou as dúas Galicias" na presentación do seu Epistolario dixital
03/04/2014
PROXECTO DE RECUPERACIÓN DOCUMENTAL E FOTOGRÁFICA DA EMIGRACIÓN GALEGA.
Campaña de recollida das coleccións particulares dos nosos emigrantes.
10/01/2014
O Arquivo da Emigración Galega do Consello da Cultura Galega dixitaliza a relación de Francisco Fernández Del Riego con América
18/12/2013
18 de decembro, DÍA INTERNACIONAL DO MIGRANTE
16/12/2013
A CASA DA CULTURA DE SAN XIÁN DE SALES ACOLLE A EXPOSICIÓN "LUCES DE ALÉN MAR. AS ESCOLAS DE AMERICANOS EN GALICIA", DENDE O XOVES 12 DE DECEMBRO.
27/11/2013
Inauguración da Exposición Luces de Alén Mar. As escolas de americanos en Galicia, na parroquia de San Martiño de Lanzós, Vilalba
16/07/2013
A exposición “Nós mesmos. Asociacionismo galego na emigración” percorre Euskadi da man da Irmandade de Centros Galegos
04/07/2013
As Pontes de García Rodríguez acolle a exposición “Luces de alén mar. As escolas de americanos en Galicia" desde hoxe ata o 23 de xullo

Consello da Cultura Galega en Facebook Consello da Cultura en Twitter

Identidade | Perfil do contratante | Lei de Transparencia | Aviso Legal | | Pazo de Raxoi, 2º andar - 15705 Santiago de Compostela - A Coruña. Teléfono: +34 981957202 Fax: +34 981957205